Monitorowanie osuwisk – dlaczego ważne?

Osuwiska bardzo często zagrażają budynkom użyteczności publicznej, zabytkom, obiektom sakralnym, hydrotechnicznym, infrastrukturze liniowej, głównym szlakom komunikacyjnym czy budynkom mieszkalnym. W takiej sytuacji należy prowadzić regularną kontrolę, przynajmniej 2 razy do roku, obszarów objętych ruchami masowymi.

Najczęściej szybkość i charakter przemieszczeń powierzchniowych dla obszaru osuwiskowego określa się przy pomocy metod geodezyjnych. Polskie prawo dopuszcza stosowanie innych metod monitoringu osuwiska, w tym wykorzystanie technik satelitarnych. W trakcie doboru odpowiedniej metody należy pamiętać, by w trakcie monitoringu obszaru objętego ruchem masowym uzyskać przynajmniej dokładności pomiaru równą dokładności metod tradycyjnych.

Metoda satelitarnej interferometrii radarowej, w której wykonujemy analizy osuwiskowe, odznacza się wysoką dokładnością pozyskiwania informacji o terenie, ale również jest w pełni zdalną, obiektywną metodą, pozwalająca nawet na uzyskanie wyników obrazujących przemieszczenia terenu w odstępach kilkudniowych.

Nasza usługa pozwala monitorować wiele osuwisk w jednym czasie, dzięki czemu wyniki dostarczane do klienta są jednorodne i łatwe w interpretacji.

Co zawiera nasz raport?

Obszar analizy
i dane

Pełna informacja o analizowanym obszarze

W naszym raporcie dokładnie opisujemy analizowany obszar. Określamy jego lokalizację w konkretnej jednostce administracyjnej kraju, a dodatkowo wskazujemy jego położenie geograficzne, prezentując jego współrzędne. Obszar charakteryzujemy również pod kątem rzeźby terenu, opierając się o wartości wysokości notowane w obszarze zidentyfikowanego osuwiska.

Metodyka badań

Wiarygodne źródło informacji

Wykonywane przez nas analizy oparte są o wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów na polu badawczo-rozwojowym w zakresie satelitarnej interferometrii radarowej. Zawsze wykorzystujemy w naszych pracach najnowsze osiągnięcia nauki oraz dane satelitarne idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Mapa punktów pomiarowych

Precyzyjna informacja przestrzenna

Raport zawiera mapę z zaznaczonym zasięgiem obszaru osuwiskowego pochodzącym od zamawiającego lub bezpośrednio z bazy danych Systemu Osłony Przeciwosuwiksowej Państwowego Instytutu Geologicznego wraz z naniesionymi punktami pomiarowymi wygenerowanymi w trakcie analizy satelitarnych danych radarowych.

Tabelaryczne zestawienie punktów

Przejrzysta informacja o przemieszczeniach terenu

Tabelaryczne zestawienie wyników przemieszczeń terenu zagregowanych do pełnych kwartałów roku pozwala Ci w szybki sposób ocenić stopień przemieszczenia terenu dla wygenerowanych punktów pomiarowych. W ten sposób otrzymujesz doskonałe narzędzie monitorowania obszarów osuwiskowych i terenów zagrożonych ruchami masowymi.

Wykresy dla punktów pomiarowych

Pełna informacja o analizowanym obszarze

Wykorzystując wygenerowane wykresy dla punktów pomiarowych, będziesz mógł dokładnie prześledzić proces przemieszczenia terenu na obszarze osuwiskowym. W zależności od doboru danych źródłowych analiza ta możliwa będzie co 6 dni (z wykorzystaniem bezpłatnych zobrazowań satelitarnych Sentinel – 1) lub nawet codziennie (bazując na komercyjnych danych ICEYE).

Co zawiera nasz raport?

Monitoring powierzchniowy osuwiska 47304 KRO Wielogłowy – Chełmiec gm. wiejska wykonany metodą interferometrii radarowej

Monitoring powierzchniowy osuwiska 73008 KRO Podglinicze – Gródek nad Dunajcem gm. wiejska wykonany metodą interferometrii radarowej

Monitoring powierzchniowy osuwiska 73253 KRO Zbyszyce – Gródek nad Dunajcem gm. wiejska wykonany metodą interferometrii radarowej

Czy wiesz, że wyniki monitoringu możesz zobaczyć na geoportalu?

Galeria

Partnerzy Projektu

Napisz do nas

  Cracow

  Urzędnicza 36/1
  30-048 Cracow
  +48 12 315 73 51
  kontakt@satim.pl

  Burlingame

  907 Burlingame Ave Suite 9
  Burlingame, CA 94010
  +1 650 731 33 05
  hello@satim.co